Mario Mlinarić, mag.cin.

Pretilost – globalna pandemija 

Mario Mlinarić je kineziolog, ambasador Hrvatskog školskog sportskog saveza, i motivator.

Dokumenti